Den enkla vägen

- Hur gör vi simningen lättare?
- Det finns bara två sätt:
  • Minska vattenmotståndet.
  • Använd mindre ansträngning (minska uteffekten).
- Hur kan simma vi snabbare?
- Det finns tre olika sätt:
  • Minska vattenmotståndet.
  • Tillämpa tillgänglig effekt mer effektivt.
  • Öka uteffekten.
- Detta tyder på en mycket logisk väg för din förbättring:
  1. Minska vattenmotståndet genom att förbättra formen på din "båt".
  2. Lär dig att göra samma mängd arbete med mindre energi.
  3. Minska vattenmotståndet ytterligare genom att förbättra formen på din "båt" ännu mer.
  4. Lär dig att använda den kraft du har mer effektivt.
  5. Först då använd mer kraft.

De första fyra stegen kan kräva några extra timmar eller meter eller muskulär ansträngning från din sida. De är "fria" former av förbättringar eftersom du inte behöver lägga ner mer energi eller mer tid än du redan gör i poolen för att nå framgång. De kräver helt enkelt att du använder den tid du har i vattnet bättre. Däremot kräver de 4 första en hel del koncentration. Hjärnarbete. Och detta är verkligen hårt arbete.

Självklart, om du inte gillar att tänka så mycket när du simmar dig, och du råkar ha gott om tid och energi, så är det bara att hoppa till # 5 och slå knock på sig själv.

-- TI Master Coach Mat Hudson

Fritt översatt från The simple path