Simläger

Tillsammans med Mediterra Swimming har vi haft simläger med möjlighet att praktisera Total Immersion för öppet vatten i ett varmt och klart Medelhav. Just nu har vi inget planerat.

Filmer från läger 2013 och 2012