Test


Detta är bara en liten privat testsida, där olika google-sites-habrovinkar testas innan de läggs in "på riktigt".

Simutrustning


Den och annan simutrustning kan beställas från simbutiken.se och ni får 15% i rabatt om ni anger koden WIDEN vid beställning.
http://simbutiken.se/
Medvetenhet - Kompetens
 • Omedveten inkompetens
  • Du är omedveten om vilka fel du gör i mina rörelser.
  • Nästa steg uppnås genom att se dig själv på video eller låta någon annan beskriva felen.
 • Medveten inkompetens
  • Du är medveten om fel du gör.
  • Nästa steg uppnås genom drillar, oftast snabbast, eller genom simning med fokuspunkter för att rätta felen
 • Medveten kompetens
  • Du rättar felen och blir medveten om vad du gör rätt.
  • Nästa steg uppnås genom under en längre tid utföra de rätta rörelserna och därmed nöta in dem
 • Omedveten kompetens
  • Rörelserna sitter i muskelminnet och du behöver inte längre tänka på just dessa.
Det är i sista steget du vill vara med alla rörelser. Dit kommer du genom att plocka de felen ett och ett och fokusera på att rätta dem.

https://www.facebook.com/johnnywiden.se

https://www.facebook.com/johnnywiden.se

Find on Facebook


Certifierade TI-coacher i Sverige just nu

Swedish TI-coaches


LänkBackground color: 3b5f7b
Text color: cccccc

      


       På gång

Comments