top of page

Hur vi byggde Brinkvaken

Sammanfattning

Vi har en träram som vi monterade på isen. På den har vi ett lock bestående av en ram som innesluter två frigolitplattor (vardera 120x60x10cm). Ett problem vi har är att vattenståndet varierar - kan vara från ca -50 till +50 eller mer, så det fungerar inte med en fast stege. Därför har vi en lös stege, som vi förvarar under isen för att undvika isbildning på den.

Vid ett tillfälle rann vatten över vår ram (120x21mm + 45x45mm), så vi fick bygga på med en ytterligare ram (45x120mm).

Ett problem vi sett är att somliga som använder vaken inte skrapar kanterna från is, vilket gör att locket inte sluter tätt mot ramen. Då kommer det in kyla och det kan växa tjock is på vaken. Därför har vi nu satt upp en skylt med instruktioner och även gjort en instruktionsfilm. Filmen ger också en fingervisning om konstruktionen.

Mer kommer...

bottom of page