top of page

Simläger

Tillsammans med Mediterra Swimming har vi haft simläger med möjlighet att praktisera Total Immersion för öppet vatten i ett varmt och klart Medelhav. Just nu har vi inget planerat.

Total Immersion Open Water Camp, Çıralı, Turkey

2012

Mediterra International Swimming

Total Immersion Open Water Swim Camp, Çıralı, Turkey 2013
Mediterra International Swimming

Total Immersion Open Water Swimming Camp, Kaş, Turkey

Part 1

2013
Mediterra International Swimming

Total Immersion Open Water Swimming Camp, Kaş, Turkey

Part 2

2013
Mediterra International Swimming

bottom of page